Over Ons

Algemeen

De vergadering is een kleine groep christenen uit Delft en omgeving. We ontmoeten elkaar in een klein kerkje aan het Rietveld. Dit gebouwtje is ons gezamenlijke eigendom. Samen willen we Jezus Christus dienen met ieder zijn eigen inbreng.

Vereniging

Voor het beheer van de gelden, die we bijeen brengen en het beheer van de gezamenlijke bezittingen, (zoals het kerkje), hebben we een vereniging opgericht. Deze vereniging heet formeel “Vereniging tot beheer van het vergaderlokaal en de gelden van de Vergadering van Gelovigen te Delft” . Gewoonlijk noemen we haar kortweg : “Lokaal Commissie Delft”. De vereniging bestaat uit leden van de Delftse Vergadering van Gelovigen. In het beleidsplan 2018-2022 is omschreven op welke wijze de “Lokaal Commissie Delft” haar doelen wil realiseren.

Beleidsplan 2022-2026

In het beleidsplan is vastgelegd welke doelstelling de Lokaal Commisie Delft beoogt voor de beschreven periode. Verder is in het beleidsplan op welke manier de vereniging haar doelen wil realiseren.

Voorgaande beleidsplannen

Onderstaand vindt u een overzicht van voorgaande beleidsplannen:

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: W.A. Berendsen

Penningmeester: J. Uwland

Secretaris: C.W. Zwitser

Verslag activiteiten 

Financieel overzicht

Het financieel overzicht wordt gevormd door de balans en de winst en verliesrekening.

 Activiteitenverslag

Het activiteitenverslag is beschikbaar voor de onderstaande jaren.

Contactgegevens

Postadres:Lokaal Commissie Delft
p.a. J. Uwland
Helder Camarastraat 27
2622 BH Delft
 
Telefoon:+31 152 564 342
  
E-mail:lokaalcommissie@vergadering-delft.nl
  
Bank-nummer:IBAN: NL64 INGB 000 765 5757
BIC: INGBNL2A
KvK-nummer:40398728
Fiscaal-nummer:8054.99.416